Now showing items 1-2 of 2

  • Päästeteenistujate vastuvõtlikkus töögraafiku vahetuseks 

   Metsaru, Raigo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida Eestis komandotasandil teenistujate valmisolekut töögraafiku muudatusteks. Selleks, et lõputöö eesmärki saavutada on püstitatud järgmised uurimisülesanded: anda ülevaade erinevatest kasutusel ...
  • Vabatahtliku päästja valmisolek suitsusukeldumise teenuseks 

   Kuznetsov, Kaarel (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö peamised märksõnad on päästetöid tegevate vabatahtlike päästjate hetke olukord, võimalik valmisolek suitsusukeldumise teenuseks ja hetkel kehtivad nõuded suitsusukeldumise andmiseks. Lõputöö eesmärgiks on välja ...