Now showing items 1-1 of 1

    • Päästetöid tegevate mittetulundusühingute päästealane koolitus 

      Lass, Janek (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Lõputöö eesmärgiks on välja pakkuda koolitusmudel ning selle rakendamise meetmed koolitamiseks päästetöid tegevate mittetulundusühingute liikmeid. Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade ...