Now showing items 1-1 of 1

    • Päästetööde eripärad väikesaartel 

      Laos, Ago (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Töö esimese osa eesmärgiks on anda ülevaade Eesti riigi päästeteenistusealastest väikesaari puudutavatest õigusaktidest ning sellest, milline on päästeteenistuse kohalolek neil saartel. Selleks kasutati dokumendianalüüsi, ...