Now showing items 1-1 of 1

    • Tööõnnetuste seos päästemeeskonna suuruse ja sündmuse pikkusega 

      Lai, Henry (Sisekaitseakadeemia, 2018)
      Lõputöö eesmärgiks on välja uurida, kas ja milline seos on tööõnnetusel päästemeeskonna suuruse ja sündmuse pikkusega ning tuua välja tegurid kellega kuidas tööõnnetused juhtuvad. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati ...