Now showing items 1-1 of 1

    • Külastajate ohutuse tagamine suurüritustel 

      Lahne, Heldur (Sisekaitseakadeemia, 2016)
      Eestis ei ole suurürituse mõiste defineeritud ning puudub ühtne metoodika ja juhend suurürituse ohutuse tagamiseks. Kuna kõik suurürituse korraldajad kasutavad ettevõttesiseseid regulatsioone, siis on lõputöö eesmärgiks ...