Now showing items 1-1 of 1

    • Nööripäästeteenust osutavate komandode paiknemise kriteeriumid 

      Laaniste, Ivo (Sisekaitseakadeemia, 2014)
      Töö eesmärgiks oli välja selgitada päästeteenuse võimekus nööripäästeteenuse osutamisel, määratleda komandod, kes antud teenust osutavad nelja päästekeskuse haldusalas, ning määratleda kriteeriumid nööripäästeteenust ...