Now showing items 1-1 of 1

    • Kommunikatsiooni korraldamine kriisiolukorras Võrumaa tormi näitel 

      Lätt, Sven (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada kommunikatsiooni korraldamise põhimõtted ja erinevate osapoolte rollid Võru tormi kahjude likvideerimise ajal ning võimalikud õppetunnid analoogses olukorras kommunikatsiooni korraldami ...