Now showing items 1-1 of 1

    • Rannikureostuse likvideerimise arendamine Lääne Päästekeskuses 

      Lääts, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Antud lõputöö eesmärgiks on rannikureostuse likvideerimise arendamine Lääne Päästekeskuses. Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse mitu uurimisküsimust. Lõputöö koosneb neljast peatükist. Teoreetilises osas käsitletakse ...