Now showing items 1-2 of 2

  • Elupäästeahela kiirendamise võimalused slingi kasutamise näitel 

   Mikk, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja, millistel situatsioonidel slingi kasutamine suitsusukeldumisel lühendab elupäästeahelat. Töös kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit ning andmete kogumiseks viis autor läbi ...
  • Mootoriga aiapritsi kasutamine maastikutulekahju kustutamiseks 

   Lupp, Ivar (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk oli katsete põhjal kindlaks teha põhiauto peal oleva kulukustutamise vahendite ja mootoriga aiapritsi (Stihl SR450) võimekus kulu kustutamisel võrreldes kululuua ja survestatud kustutusliiniga. Eesmärgi ...