Now showing items 1-1 of 1

    • Päästeala noorteringide jätkusuutlik koolitusprogramm 

      Innusaar, Ivar (Sisekaitseakadeemia, 2014)
      Lõputöö eesmärgiks on koostada päästeala noorteringi jätkusuutlik, noore arengule suunatud alamprogrammidega/erinevate vanuseklasside koolitusprogramm. Aluseks võetakse olemasolev soovituslik koolitusprogramm ja ennetustöö ...