Now showing items 1-1 of 1

    • Sisekaitseakadeemia Päästekolledži lõputööde rakenduse analüüs 

      Altmäe, Silver (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Antud lõputöö eesmärk on saada ülevaade päästeteenistuse töötajate teadlikusest tehtud lõputöödest ja nende kasutamisest erialases töös. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi empiiriline kvantitatiivne uuring. Uuringu aluseks ...