Now showing items 1-1 of 1

    • Ohutus elektriautode kustutus- ja päästetöödel 

      Üprus, Hinno (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Elektriautode arv Eestis liikluses suureneb aasta aastalt, kuna elektriautode ostuks on võimalik saada toetust. Lõputöö eesmärk on välja selgitada ohud, mis kaasnevad elektriauto kustutus- ja päästetöödel ning välja selgitada ...