Now showing items 1-1 of 1

    • Valveteenistujate tööohutusalase käitumise parendamise võimalused 

      Üleoja, Janari (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Teema on aktuaalne, sest Päästeameti personalistrateegia 2015-2025 näeb ette tööõnnetuste arvu vähendamist 20 tööõnnetuseni aastas. Tööõnnetusse sattumine on seotud teenistuja tööohutusalase käitumisega. Vastavalt töötervishoiu ...