Now showing items 1-1 of 1

    • Päästeteenistujate vastuvõtlikkus töögraafiku vahetuseks 

      Metsaru, Raigo (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö eesmärgiks on analüüsida Eestis komandotasandil teenistujate valmisolekut töögraafiku muudatusteks. Selleks, et lõputöö eesmärki saavutada on püstitatud järgmised uurimisülesanded: anda ülevaade erinevatest kasutusel ...