Show simple item record

dc.contributor.authorVlassov, Vladimir
dc.contributor.otherPahhutši, Leonid, juhendaja
dc.contributor.otherAnton, Tarmo, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-08-26T07:56:39Z
dc.date.available2016-08-26T07:56:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/659
dc.descriptionMõistete ja lühendite loetelu ; Sissejuhatus ; 1.Operatiivkaardi ja päästetöö juhi ülesannete teoreetilised lähtekohad ; 1.1.Ülevaade päästetöö juhi ülesannetest sündmuskohal ajalises lõikes ; 1.2.Operatiivkaardi olemus ja selle eesmärk ; 1.3.Ülevaade operatiivkaardi koostamise metoodikast teistes riikides ; 2.Operatiivkaartide koostamise analüüs ; 2.1.Operatiivkaartide hetkeolukord ; 2.2.Operatiivkaardi andmete koosseisumääratlus ; 2.3.Operatiivkaardil olevate andmete sobiliku esitusviisi määratlus ; 3.Rakendusettepanekud operatiivkaartide koostamiseks ; 3.1.Operatiivkaartide koostamise protsess ; 3.2.Abivahendid operatiivkaardi koostamiseks ; 3.3.Tutvumiskäikude ja tutvumisõppuse läbiviimise kord ; Kokkuvõte ; Резюме ; Viidatud allikate loeteluet_EE
dc.description.abstractLõputöös käsitletav probleem seisneb operatiivkaardi vormi, juhendi, säilitamisviisi ebamugavuses. Töö eesmärk on pakkuda uue operatiivkaardi koostamise põhimõtted, mille abil kaardistatakse ära olulised andmed objekti kohta ja määrata võimalikult efektiivne ja kõigile üheselt mõistetav operatiivkaardi esitusviis. Eesmärgi saavutamiseks uuriti erinevate riikide operatiivkaartide koostamise metoodikat ning vaadati läbi päästetöö juhi ülesandeid ajalises lõikes. Hüpoteesi kontrollimiseks kasutati ankeetküsitlusi. Läbiviidud uuringu tulemusena leidis kinnitust hüpotees vaid osaliselt, et operatiivkaarte ei kasutata kuna on palju tähtsusetut informatsiooni, mis raskendab operatiivkaardi lugemist. Ettepanekute näol esitas autor visiooni operatiivkaartide koostamise protsessidest, tarkvarast operatiivkaardi koostamisel ning tutvumisõppuste ja tutvumiskäikude läbi viimisest.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecthädaolukorradet_EE
dc.subjectpäästetöödet_EE
dc.titleOperatiivkaardi koostamise põhimõttedet_EE
dc.title.alternativePrinciple of making operational cardset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record