Show simple item record

dc.contributor.authorKorberg, Even-Marten
dc.contributor.otherKlooster, Tarmo, juhendaja
dc.contributor.otherKull, Tarmo, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-08-23T07:40:27Z
dc.date.available2016-08-23T07:40:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/644
dc.descriptionMõistete ja lühendite loetelu ; Sissejuhatus ; 1.Uurimustöö teoreetilised seisukohad ; 1.1.Päästetööde baasteenuse ohutuse tagamine ; 1.1.1.Päästeteenistuse väljakutsete statistika ; 1.1.2.Seadmete kriteeriumite vajalikkus päästetöödel baasteenuse osutamisel ; 1.2.Plahvatusohtlik keskkond ja ohu piirid ; 1.2.1.Tule- ja plahvatsuohtlikud gaasid ; 1.3.Tuleohtlike gaaside ja hapniku tuvastamise seadmed ; 1.3.1.Gaasianalüsaatorites kasutatavate sensorite tüübid ; 1.3.2.Gaasianalüsaatorid/2.Empiiriline uurimustöö ; 2.1.Uurimustöö metoodika ja läbiviimise kord ; 2.2.Uurimustulemuste analüüs ; 2.2.2.2.Ankeetküsitluse tulemuste analüüs ; Järeldused ; Kokkuvõte ; Summary ; Viidatud allikate loetelu ; Lisadet_EE
dc.description.abstractKuna täna puuduvad baasteenust osutavatel komandodel gaasianalüsaatorid, millega saaks plahvatusohtu hinnata ja mõõta, siis sellest tulenevalt oli käesoleva rakendusliku empiirilise lõputöö eesmärgiks välja selgitada, missuguste sensoritega saab plahvatusohtu mõõta ning mis on oluliseimad kriteeriumid, mille alusel hakata neile seadmeid valima.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectgaasidet_EE
dc.subjectpäästetöödet_EE
dc.subjectgaasianalüsaatoridet_EE
dc.titleTuleohtlike gaaside ja hapnikusisalduse tuvastamise seadmete kriteeriumid päästetööde baasteenuse osutamisekset_EE
dc.title.alternativeCriteria of Inflammable Gases and Oxygen Content Detecting Device for Basic Salvage Serviceet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record