Show simple item record

dc.contributor.authorEnnemuist, Taavi
dc.contributor.otherSalong, Rivo, juhendaja
dc.contributor.otherLuht, Kadi, kaasjuhendaja
dc.date.accessioned2016-08-23T06:39:40Z
dc.date.available2016-08-23T06:39:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/637
dc.descriptionSisukord ; Lühendite ja mõistete loetelu ; Sissejuhatus ; 1.Vabatahtlike päästjate õpe ; 1.1.Koolituste sisu ja korraldu ; 1.2.Koolitusmaterjalid ; 2 E-õpe ; 2.1.E-õppe mudelid ; 2.2.E-õppe keskkonnad ; 2.3.E-õppe levinumad meediumid ; 2.4.Välisriikide e-õppe praktika tuletõrje asutustes ; 3.Vabatahtlike päästjate e-õppe valmiduse väljaselgitamine ; 3.1.Empiirilise uurimuse eesmärgid ja uurimisküsimused ; 3.2.Valim ; 3.3.Tulemused ja analüüs ; 4. Järeldused ; 4.2.Etrtepanekud ; Kokkuvõte ; Summary ; Viidatud allikate loeteluet_EE
dc.description.abstractUurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada vabatahtlike päästjate valmidus ja soov omandada esimese ja teise astme koolituste, täiendkoolituste ja eriväljaõppe kursuste teoreetilised osad e-õppe vormis.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecte-õpeet_EE
dc.subjectinteraktiivõpeet_EE
dc.subjectloengudet_EE
dc.subjectvabatahtlikudet_EE
dc.titleVabatahtlike päästjate koolitamise võimalused elektroonilises keskkonnaset_EE
dc.title.alternativePossibilities of training voluntary rescuers in electronic environmentset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record