Now showing items 1-1 of 1

    • Finantskolledži Toimetised 1/2020 (3) 

      Rüütli, Grete (Sisekaitseakadeemia, 2020)
      Finantskolledži toimetiste kolmas number on pühendatud uuringule, mille eesmärk on hinnata jälgimis- ja tuvastamissüsteemi oodatavat mõju Eesti tubaka salaturule ning MTA töö tulemuslikkusele tubakatoodete salaturu tõkestamisel.