Now showing items 1-1 of 1

    • Finantskolledži Toimetised 1/2019 

      Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2019)
      Eestis puudub tolliametniku kutsestandard ja teadaolevalt pole selle vajadust varem põhjalikult uuritud. Selle uuringu eesmärk on hinnata tolliametniku kutsestandardi koostamiseks ja rakendamiseks vajalike tingimuste ...