Now showing items 1-1 of 1

    • Finantskolledži Toimetised 2/2022 (7) 

      Kuuse, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2022-11)
      Tehnoloogia arengul ja sotsiaalmeedia populaarsuse kasvul on olnud märkimisväärne mõju finantsturgudele, mis on loonud mitmeid uusi rahastamisvõimalusi erinevateks ettevõtmisteks. Viimastel aastatel on palju tähelepanu ...