Now showing items 1-1 of 1

    • Prümi lepingu ja otsuse rakendamisest 

      Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2022)
      See kirjutis annab tutvustava ülevaate Prümi lepingu loomisest, toimimisest ja sellele osaks saanud mõningasest kriitikast. Vajadus sõlmida Prümi leping tulenes Schengeni ja Euroopa Liidu (EL) laienemise järel Euroopa ...