Now showing items 1-1 of 1

    • Finantskolledži Toimetised 2/2021 (5) 

      Schmuul, Eliise (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Töö uurimisprobleemiks oli küsimus, kuidas saavutada mõistlik tasakaal andmekaitse normide ja avaliku huvi vahel isikuandmete töötlemisel. Uurimisprobleemi lahendamiseks tõstatati järgmised uurimisküsimused: 1. Millised ...