Now showing items 1-2 of 2

  • Euroopa Liidu agentuuri eu-LISA edasised võimalused Eestis 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   2011. aastal loodi alusmääruse vastuvõtmisega Euroopa Liidu (EL) alla kuuluv agentuur: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA). Agentuur alustas ...
  • Further possibilities of the European union agency eu-LISA in Estonia 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   In 2011, with the adoption of the Basic Regulation, an agency under the European Union (EU) was set up: European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice ...