Now showing items 1-1 of 1

    • Finantskolledži Toimetised 2/2019 

      Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2019)
      Finantskolledži toimetiste teine number on pühendatud finantskolledži aastakonverentsile, mis toimus 2019. aastal juba 12. korda. Avaldame toimetistes ettekannete lühikokkuvõtted, et esinejate põhiteesid ja mõtted jõuaksid ...