Show simple item record

dc.contributor.authorMirka, Tõnu
dc.contributor.otherTikan, Mari, juhendaja
dc.contributor.otherOjamaa, Helen, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-08-09T06:35:39Z
dc.date.available2016-08-09T06:35:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/528
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Ennetustegevus teoorias ; 1.1.Ennetustöö alused ; 1.2.Ennetustöö strateegiad ; 1.3.Ennetustöö planeerimine ; 1.4.Ennetustöö sihtgrupid ; 1.5.Ennetustöö meetodid ; 2. PäA ning PPA tegevus uppumisõnnetuse eel ja selle korral ; 2.1.Uppumissurmade trendid aastatel 2010-2014 ; 2.2.Ülevaade PäA tegevusest veeohutusega seotud sündmuste ennetamisel ; 2.3.Ülevaade PPA tegevusest veeohutusega seotud sündmuste ennetamisel ; 2.4.Kokkuvõte osapoolte tegevuste ühisosast ning erinevustest ; 2.5.Rahvusvaheline praktika ; 2.6.Kokkuvõte ekspertintervjuudest ; 2.6.2.Ennetustegevused ; 2.6.3.Statistika ; 2.6.4. koostöö ; 3.Järeldused ning ettepanekud edasiseks koostöö parendamiseks ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractKäesoleva lõputöö eesmärk on analüüsida kahele regioonile keskendudes PäA ja PPA koostööd uppumissurmade ennetamisel ja tuua välja ettepanekud selle parendamiseks. Andmekogumis- ja uurimismeetodina on kasutatud dokumentide analüüsi ning poolstruktureeritud ekspertintervjuusid Ida ja Lõuna regiooni veeohutusalase ennetustöö eest vastutavate ametnikega. Autor toob oma töös välja viimaste aastate trendid uppumissurmade arvus ning PäA ja PPA senise tegevuse veeohutusega seotud ennetustegevustel. Uurimistöö tulemusena selgus, et kuigi PäA ja PPA on mõlemad võtnud oma eesmärgiks uppumissurmade arvu vähendamise, siis veeohutusalase ennetustööga on ametkondades alustatud erineval ajal. Seetõttu on ametkonniti tegeletud erinevate projektidega ning veeohtusalaselt ennetustegevust planeerides ei ole PäA ja PPA regioonides koostööd senini teinud. Töö tulemusena on välja toodud parendusettepanekud, mille rakendamisel võiks veeohutusalase ennetustegevuse koostöö uurimistöös analüüsitud regioonides paraneda.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectPolitsei- ja Piirivalveametet_EE
dc.subjectPäästeametet_EE
dc.subjectkoostööet_EE
dc.subjectennetamineet_EE
dc.subjectuppumissurmadet_EE
dc.subjectveeohutuset_EE
dc.titlePolitsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti koostöö uppumissurmade ennetamiselet_EE
dc.title.alternativeCooperation of the Police and Border Guard Board and the Rescue Board in prevention of drowningset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record