Show simple item record

dc.contributor.authorLaprik, Maarja-Liis
dc.contributor.otherSchmidt, Viljar, juhendaja
dc.contributor.otherValge, Alar, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-08-09T06:11:35Z
dc.date.available2016-08-09T06:11:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/525
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Tuleohutusjärelevalve valdkonda reguleerivad dokumendid ; 1.1.Päästeteenistuse eriala õppekava ülevaade ; 1.1.1.Päästeteenistuse eriala õppekava ülesehitus ; 1.1.2.Esimese ja teise kursuse lõpuks läbitud õppeained ; 1.2.Päästeinspektorite tööd reguleerivad dokumendid ; 1.2.1.Päästeinspektorite kutsestandardid ; 1.2.2. Töökorraldus päästekeskustes ; 2.Üliõpilaste tuleohutusjärelevalve valdkonda rakendamise võimalikkus; 2.1.Üliõpilaste teoreetiline pädevuse vastavus ; 2.1.1.Pädevus esimese kursuse lõpuks ; 2.1.2. Pädevus teise kursuse lõpuks ; 2.2.Üliõpilaste iseseisvale tööle rakendamise võimalikkus ; 2.2.1.Päästeoskuste poolne valmisolek ; 2.2.2.Õiguslikud alused ; 2.3.Probleemid ja ettepanekud ; Kokkuvõte ; Summaryet_EE
dc.description.abstractPäästeamet pakub Päästekolledži üliõpilastele võimalust suvevaheaegadel päästekeskustes töötamiseks. Lõputöö raames selgitatakse välja üliõpilaste töötamise võimalikkus tuleohutusjärelevalve valdkonnas. Selleks töötas lõputöö autor läbi Päästekolledži päästeteenistuse eriala õppetegevusega seotud dokumendid ning tuleohutusjärelevalve valdkonna päästeinspektorite tööjuhendid, kutsestandardid ja valdkonda reguleerivad õigusaktid. Lisaks viis lõputöö autor läbi intervjuud kõigis neljas päästekeskuses vastava valdkonna ametnikega, selgitamaks välja reaalsed üliõpilastele suveks võimaldatavad tööülesanded. Eelnevast lähtudes analüüsis autor üliõpilaste tööle rakendamise võimalikkust ning pakkus välja omapoolsed lahendused. Samuti on välja toodud autoripoolne hinnang üliõpilaste suveks tuleohutusjärelevalve valdkonda rakendamise otstarbekuse kohta. Hinnangu andmise aluseks on läbi viidud dokumendianalüüsi, intervjuude ning esile kerkinud probleemide analüüs.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectpraktikaet_EE
dc.subjectüliõpilasedet_EE
dc.subjectpäästekeskusedet_EE
dc.subjectõppekavadet_EE
dc.subjectpäästeteenistusedet_EE
dc.titlePäästeasutuste valmisolek rakendada Päästekolledži üliõpilasi riikliku tuleohutusjärelevalve valdkonnaset_EE
dc.title.alternativePreparedness of Rescue Centres Using Students of Rescue College As Inspectors of Fire Safety Surveillanceet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record