Show simple item record

dc.contributor.authorBrause, Martin
dc.contributor.otherKriisk, Jaanika, juhendaja
dc.contributor.otherSaage, Kaire, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-08-02T10:21:44Z
dc.date.available2016-08-02T10:21:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/511
dc.descriptionSisukord ; Mõistete ja lühendite loetelu ; Sissejuhatus ; 1.Päästjate nägemisteravuse korrigeerimine kontaktläätsedega ; 1.1.Silma refraktsioonivead ja nõuded päästjate nägemisteravusele ; 1.2.Mõjud kontaktläätsele ja päästjale sobivaima kontaktläätse tüübi valik ; 1.3.Silikoonhüdrogeel kontaktläätse materjal ja selle omadused ning võimalikud ohud kontaktläätsedele ; 2.Empiiriline uuring ; 2.1.Kontaktläätsede vastupidavus põlemisgaasidele, ohtlikele vedelikele või ainetele, lenduvatele osakestele ning terviseseisund ; 2.2.Kontaktläätsede vasupidavus kõrgele temperatuurile ; 2.3.Täisnäomaski ja kiivri kaitsevisiiri kasutamine kontaktläätsede kaitsmiseks ; 2.4.Ankeetküsitlus päästjatele ja saadud tulemused ; 3.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte ; Summaryet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks oli välja selgitada kontaktläätsede kasutuselevõtmise võimalus päästjatel arvestades töö eripära ja sellest tulenevaid riske. Töö tulemusena jõuti järeldusele, et kontaktläätsedega on päästjatel võimalik korrigeerida lühinägevust, kaugelenägevust, vanadusnägemist ning astigmatismi. Arvestades päästjate 24 tunniseid valvevahetusi, sobivad päästeteenistusse ainult silikoonhüdrogeel kontaktläätsed ning eelistada tuleks ühepäevaseid. Kontaktläätsede kandmine võib vähendada silmavigastuste tekkimise riski päästetööde käigus. Vaatamata sellele on kontaktläätsi samuti vaja kaitsta põlemisgaaside, ohtlike vedelike või ainete, lenduvate osakeste, ning kõrge temperatuuri eest. Eesti päästeteenistuses saab tagada ohutu kontaktläätsede kandmise kasutades vajadusel tuletõrje kiivri kaitsevisiiri, kaitseprille ning täisnäomaski.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectpäästjadet_EE
dc.subjecttuletõrjujadet_EE
dc.subjectnägemishäiredet_EE
dc.subjectnägemineet_EE
dc.subjectkontaktläätsedet_EE
dc.subjectprillidet_EE
dc.titleKontaktläätsede kasutuselevõtmise võimalus päästjateleet_EE
dc.title.alternativeThe possibility of using contact lenses for rescue service officerset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record