Now showing items 1-1 of 1

    • Kaitseliidu vabatahtlike koolitusvajaduse hindamine 

      Pillai, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Antud lõputöö räägib koolitusvajaduse hindamisest Kaitseliidus. Lõputöö eesmärk on selgitada välja Kaitseliidu vabatahtlike liikmete koolitusvajaduse hindamise peamised probleemid ja esitada ettepanekud nende ...