Now showing items 1-2 of 2

  • Euroopa Liidu subsidiaarsuse põhimõtte rakendamine Eestis 

   Pavlovskaja, Irina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimustöö uurimisobjektiks oli subsidiaarsuse printsiip ning selle rakendamine Eestis. Tulenevalt sellest oli uurimustöö eesmärgiks analüüsida subsidiaarsuse printsiibile vastavuse kontrolli põhimõtteid ja selle praeguseid ...
  • Valimisliidud demokraatia osana (Läänemaa näitel) 

   Aavik, Tiiu (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida valimisliitudes kandideerimise põhjusi Läänemaal 2009. aastal. Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk sisaldab teoreetilisi lähtekohti valimisliitudest, nende moodustamise ...