Now showing items 1-1 of 1

    • Valla- ja linnasekretäride Euroopa Liidu õiguse alased kompetentsid 

      Markson, Heli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Valla- ja linnasekretäride võimupädevust puudutav õigusruum ei pruugi olla Euroopa Liidu aspektist täielikult välja kujunenud. Töö eesmärk oli välja selgitada, millised õigusaktid annavad valla- ja linnasekretäridele ...