Now showing items 1-2 of 2

  • Arengukava ja strateegiate väljatöötamine AS Kuressaare Soojus näitel 

   Vood, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärgiks on arengukava väljatöötamise kaudu leida ettevõttele AS Kuressaare Soojus efektiivseimaid viise majandamiseks, keskkonnasäästlikkuse tõstmiseks ja tarbijate kvaliteetseks teenindamiseks. Eesmärgi ...
  • Vastseliina valla kultuuritegevuse arengukava koostamine 

   Leelanss, Arne (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on läbi Vastseliina valla kultuuritegevuse arengukava koostamise saavutada kohaliku omavalitsuse, kultuuritegevusega seotud organisatsioonide ja kogukonna kokkulepe valdkonna arengu ja ...