Now showing items 1-1 of 1

    • Hariduse valdkonna infosüsteemide õiguslik regulatsioon 

      Hallik, Ilona (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Uurimise objektiks antud tööl on hariduse valdkonna infosüsteemid ja aineks on infosüsteemide olemus ja õiguslik regulatsioon. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse õigusaktide, sealhulgas infosüsteemide põhimääruste analüüsi. ...