Now showing items 1-1 of 1

    • Olmeelektroonika kasutamise load vanglas (Tallinna Vangla näitel) 

      Juurik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Lõputöö läbivateks teemadeks on haldusmenetluse läbiviimise üldpõhimõtted, haldusakti koostamine, vangla ja kinni peetava isiku roll haldusmenetluses, haldusakt ja haldustoiming vanglas, olmeelektroonika kasutamise lubade ...