Now showing items 1-1 of 1

    • Motivatsioon ja tööga rahulolu Tartu Emajõe kooli näitel 

      Vaskma, Kaija (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Käesoleva lõputöö eesmärgiks on selgitada välja peamised Tartu Emajõe Kooli personali motivatsiooni ja tööga rahulolu mõjutavad tegurid ning pakkuda välja omapoolsed ettepanekud töötajate motivatsiooni tõstmiseks ja ...