Now showing items 1-1 of 1

    • Tulumaks kohaliku omavalitsuse tuluallikana 

      Valgemäe, Ester (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Töö eesmärgiks on analüüsida, kas tulumaks tagab piisava ja küllaldase kohalike omavalitsuste ülesannete rahastamise majanduslanguse korral. Käesoleva töö eesmärgi täitmiseks ja hüpoteesi kontrollimiseks viiakse autori ...