Now showing items 1-1 of 1

    • Ettevõtluskeskkonna analüüs (Imavere valla näitel) 

      Siimussaar, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Käesoleva uurimustöö eesmärk on kirjeldada ja analüüsida ettevõtluskeskkonda Imavere vallas ja välja selgitada, kas antud piirkond vastab monofunktsionaalsetele tunnustele. Selleks analüüsiti ettevõtlust Imavere vallas, ...