Now showing items 1-1 of 1

    • Euroopa Liidu subsidiaarsuse põhimõtte rakendamine Eestis 

      Pavlovskaja, Irina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Uurimustöö uurimisobjektiks oli subsidiaarsuse printsiip ning selle rakendamine Eestis. Tulenevalt sellest oli uurimustöö eesmärgiks analüüsida subsidiaarsuse printsiibile vastavuse kontrolli põhimõtteid ja selle praeguseid ...