Now showing items 1-1 of 1

    • Kolmanda isiku menetluskulud halduskohtumenetluses 

      Teder, Kati (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Lõputöö eesmärk on uurida, kuidas reguleerib kolmanda isiku menetluskulud kehtiv HKMS, millisel määral on 01.09.2006 jõustunud seadusesätet halduskohtute praktikas kohaldatud, kas sätte kohaldamisega on esinenud probleeme ...