Now showing items 1-1 of 1

    • Korruptsiooniennetuslike meetmete põhiseaduspärasus 

      Sepp, Teele (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Lõputöö esimeses osas annab autor ülevaate korruptsioonist kui mõistest, samuti õigusriigi teooriast, lähtudes põhiautoritest Annus, Maruste ja Alexy. Lõputöö teises osas toob lõputöö autor välja uurimismetoodika ning ...