Now showing items 1-1 of 1

    • Vastseliina valla kultuuritegevuse arengukava koostamine 

      Leelanss, Arne (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Käesoleva lõputöö eesmärgiks on läbi Vastseliina valla kultuuritegevuse arengukava koostamise saavutada kohaliku omavalitsuse, kultuuritegevusega seotud organisatsioonide ja kogukonna kokkulepe valdkonna arengu ja ...