Now showing items 1-1 of 1

    • Meeskonnatöö ja grupiprotsessid AS Andmevara näitel 

      Kolk, Angeliina (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Käesolev lõputöö püüab välja selgita, miks AS Andmevaras ei toimi grupiprotsessid kujul, mis tagaksid meeskonnatöö toimimise ja välja pakkuda lahendused, kuidas parandada meeskonnatöö toimimist. Eesmärgi saavutamiseks ...