Show simple item record

dc.contributor.authorOts, Rocco
dc.contributor.otherTraat, Uno, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku instituut
dc.date.accessioned2016-06-17T08:32:55Z
dc.date.available2016-06-17T08:32:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/44
dc.descriptionMõistete ja lühendite loetelu ; Sissejuhatus ; 1. Keskkonnakuritegude käsitlemise teoreetilised alused ; 1.1. Keskkonna mõiste ja olemus ; 1.2. Keskkonnakuritegude mõiste ja olemus ; 1.3 Rahvusvahelised organiseeritud keskkonnakuriteod ja sisejulgeolek ; 1.4. Keskkonnakuritegude kataloog Eestis ja seosed eriseadustega ; 1.5. Keskkonnakahju ja keskkonnakuritegude liigitus koosseisu tagajärje tunnuste järgi ; 2. Uurimus keskkonnakuritegude õiguspraktikast ; 2.1. Uurimismetoodika ja valim ; 2.2. Keskkonnakuritegude statistiliste andmete analüüs Eestis 2009-2015 ; 2.3. Keskkonnakuritegusid puudutava õiguspraktika valikuline analüüs ; 2.4. Ekspertküsitluste läbiviimine ja tulemused ; 2.5. Uuringu tulemused - järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte ; Summary ; Viidatud allikate loetelu ; Tabelite ja jooniste loetelu ; Lisa 1. Väljavõte kriminaalmenetlusregistrist. Lahendatud/lõpetatud keskkonnakuritegude kriminaalasjade nimekiri. ; Lisa 2. Väljavõte kriminaalmenetlusregistrist. Menetluses keskkonnakuritegude kriminaalasjade nimekiri. ; Lisa 3. Inspektsioon, maksuameti ja prokuratuuri vaheline kirjavahetus ; Lisa 4. Inspektsiooni ja prokuratuuri vaheline kirjavahetus ; Lisa 5. Inspektsiooni ja prokuratuuri kirjavahetus ; Lisa 6. Inspektsiooni sisene kirjavahetus ; Lisa 7. Ankeetküsimustik ekspertideleet_EE
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk oli selgitada välja keskkonnakuritegude koosseisuliste tunnuste kvalifitseerimisel esinevad probleemkohad ja esitada ettepanekud nende lahendamisekset_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkeskkonnakuriteodet_EE
dc.subjectkriminoloogiaet_EE
dc.subjectkeskkonnakahjuet_EE
dc.subjectkeskkonnakaitseet_EE
dc.subjectkeskkonnaõiguset_EE
dc.titleKeskkonnakuriteod ja neile õigusliku hinnangu andmise eripärad Eesti 2009.–2015. a õiguspraktika näitelet_EE
dc.title.alternativeEnvironmental crimes and exceptions of their qualification in legal practice in 2009–2015 in Estoniaet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record