Show simple item record

dc.contributor.authorVaher, Gerli
dc.contributor.otherTraat, Uno, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku instituut
dc.date.accessioned2022-06-21T08:00:10Z
dc.date.available2022-06-21T08:00:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2940
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Lähisuhtevägivald ja selle teoreetilised käsitlused ; 1.1 Lähisuhtevägivald kui sooneutraalne ühiskonna probleem ; 1.2 Teoreetilised raamistikud lähisuhtevägivalla tõlgendamisel ; 1.3 Sotsiaalprogrammid ökoloogilise teooria osana ; 2. Põhja piirkonna sotsiaalprogrammide analüüs ; 2.1 Uurimismetoodika ja valim ; 2.2 Põhja piirkonna lähisuhtevägivalla sotsiaalprogrammide dokumendianalüüs ; 2.3 Ankeetküsitluse tulemused ; 2.3.1 Vastanute üldine iseloomustus ; 2.3.1 Ohvriabitöötajate hinnangud programmide eesmärkide täitumisse ; 2.3.2 Sotsiaalprogrammide grupijuhtide hinnangud programmide eesmärkide täitumisse ; 2.3.2 Prokuröride hinnangud programmide eesmärkide täitumisse ; 2.4 Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks on anda ülevaade lähisuhtevägivalla toime pannud isikutele mõeldud sotsiaalprogrammidest eelkõige nende karakteristikute ja eesmärkide täitumise perspektiivist ning esitada üldistatud tähelepanekud sotsiaalprogrammide puudujääkidest. Nendeks programmideks on „Paarisuhte edendamise programm,“ „Löömata teekond,“ „Naised vägivallata,“ „Hoolivad isad,“ „Sisemine kindlus“ ja „Sisemise kindluse programm naistele.“et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectlähisuhtevägivaldet_EE
dc.subjectperevägivaldet_EE
dc.subjectsotsiaalprogrammidet_EE
dc.subjectrehabilitatsiooniprogrammidet_EE
dc.subjectmeestevastane vägivaldet_EE
dc.subjectIstanbuli Konventsioonet_EE
dc.subjectsooneutraalsuset_EE
dc.subjectlastevastane vägivaldet_EE
dc.subjectintimate partner violenceet_EE
dc.subjectviolence against menet_EE
dc.subjectIstanbul Conventionet_EE
dc.subjectgender neutralityet_EE
dc.titleLähisuhtevägivalla toimepannud isikutele mõeldud sotsiaalprogramme kaardistav uuring Põhja piirkonna näitelet_EE
dc.title.alternativeA Mapping Study of Perpetrators of Intimate Partner Violence on the Example of the North Regionet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record