Show simple item record

dc.contributor.authorKirillov, Kristin
dc.contributor.otherJärvet, Shvea, juhendaja
dc.contributor.otherTammela, Merle, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku instituut
dc.date.accessioned2022-06-16T11:37:34Z
dc.date.available2022-06-16T11:37:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2916
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Üldiste oskuste arengu teoreetiline käsitlus ; 1.1. Üldiste oskuste mõiste ja olemus ; 1.2. Üldiste oskuste arendamise võimalused ; 1.3. Praktika juhendaja üldiste oskuste arendamine praktika protsessis ; 2. Algajate praktikajuhendajate üldiste oskuste arendamise võimaluste analüüs ; 2.1. Metoodika ja valim ; 2.2. Ekspertintervjuude kokkuvõte ; 2.3. Ekspertintervjuude analüüs ja järeldused ; 2.4. Magistritöö ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks oli välja selgitada algajate praktikajuhendajate üldiste oskuste arengu toetamise võimalused vanglateenistuses läbiviidavate praktikate näitel. Uuringu eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisülesannet: analüüsida üldiste oskuste teooriate lähtekohti ning keskenduda sealjuures praktikajuhendaja spetsiifikale; analüüsida algajate praktikajuhendajatega läbiviidud intervjuude tulemustele toetuvaid võimalusi algajate juhendajate üldiste oskuste arendamiseks vanglateenistujate näitel; sünteesida teoreetiliste lähtekohtade ja empiirilise uuringu tulemusi ning esitada ettepanekuid algajate praktikajuhendajate üldiste oskuste arendamisekset_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectpraktikaet_EE
dc.subjectjuhendamineet_EE
dc.subjectüldpädevusedet_EE
dc.subjectgeneric skillset_EE
dc.subjectsupervisoret_EE
dc.subjectpracticeet_EE
dc.titleAlgajate praktikajuhendajate üldiste oskuste arengu toetamine Eesti vanglate praktikate näitelet_EE
dc.title.alternativeSupporting the development of generic skills of novice practice supervisors on the example of practical training in Estonian prisonset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record