Show simple item record

dc.contributor.authorSchmuul, Eliise
dc.date.accessioned2021-11-25T07:20:27Z
dc.date.available2021-11-25T07:20:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2845
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Andmekaitsest ja avalikust huvist maksumaksjate kesksel profileerimisel ; 2. Maksumaksjate keskne profileerimine asutuste andmevajaduste täitmisel ja toetuste määramisel ; 2.1. Uurimismetoodika ; 2.2. Intervjuude tulemused ; 2.3. Tulemuste analüüs ; Järeldused ; Viidatud allikadet_EE
dc.description.abstractTöö uurimisprobleemiks oli küsimus, kuidas saavutada mõistlik tasakaal andmekaitse normide ja avaliku huvi vahel isikuandmete töötlemisel. Uurimisprobleemi lahendamiseks tõstatati järgmised uurimisküsimused: 1. Millised probleemid on maksumaksjate kesksel profileerimisel? 2. Miks on vajalik riigiasutuste andmevahetuse suurendamine ja praeguste andmekaitsetõkete leevendamine? 3. Kuidas oleks võimalik suurendada andmevahetust riigiasutuste vahel ja luua ühtne riskiprofiil? Uuringu eesmärk oli välja selgitada maksumaksjate keskse profileerimise vajalikkus ning leida viisid maksumaksjate keskseks profileerimiseks andmekaitse norme kahjustamata ja avalikku huvi piiramata.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectmaksumaksjadet_EE
dc.subjectprofileerimineet_EE
dc.subjectandmevahetuset_EE
dc.titleFinantskolledži Toimetised 2/2021 (5)et_EE
dc.title.alternativeMaksumaksjate keskse profileerimise vajalikkus ja võimalusedet_EE
dc.typeOtheret_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record