Show simple item record

dc.contributor.authorJohanson, Veronika
dc.contributor.otherAllas, Häli, juhendaja
dc.contributor.otherSepp, Marika, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž.
dc.date.accessioned2021-06-07T11:20:40Z
dc.date.available2021-06-07T11:20:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2771
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Praktikajuhendajate ettevalmistuse teoreetilised lähtekohad ; 1.1. Praktika olemus ja põhimõisted ; 1.2. Praktikajuhendaja roll ja õppemeetodid ; 1.3. Praktikajuhendamise protsessi mõjutavad tegurid ; 2. Empiiriline uuring ; 2.1. Uurimismeetodid ja valim ; 2.2. Dokumendianalüüsi tulemused ; 2.3. Intervjuude analüüsi tulemused ; 2.4. Ankeetküsitluse tulemused ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärk on Häirekeskuse praktikajuhendajate tugisüsteemi kitsaskohtade välja selgitamine ning ettepanekute tegemine juhendajate ettevalmistuse parendamiseks. Lähtuvast eesmärgist on sõnastatud järgmised uurimisülesanded: 1. Analüüsida praktika olemust, praktikajuhendajate ettevalmistuse olulisust, praktikajuhendamise protsessi mõjutavaid tegureid ning praktikajuhendajate tugisüsteemi parendamise võimalusi. 2. Kaardistada ja analüüsida praktikajuhendajate ettevalmistuse vajadusi tuues välja tugisüsteemi kitsaskohad. 3. Teooria ja empiirilise osa sünteesi tulemusena teha ettepanekud Häirekeskuse praktikajuhendajate tugisüsteemi arendamiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectpraktikaet_EE
dc.subjectõppemeetodidet_EE
dc.subjectjuhendamineet_EE
dc.subjecthäirekeskusedet_EE
dc.titleHäirekeskuse praktikajuhendajate ettevalmistuse arendamise vajadusedet_EE
dc.title.alternativeThe development needs for the preparation of practice supervisors for the Emergency Response Centreet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record