Show simple item record

dc.contributor.authorUuetoa, Marianne
dc.contributor.otherRohuniit, Rauni, juhendaja
dc.contributor.otherMaasing, Helina, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politsei- ja piirivalvekolledž.
dc.date.accessioned2020-09-10T12:56:36Z
dc.date.available2020-09-10T12:56:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2551
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Turvalise elukeskkonna kujundamine ; 1.1. Kuriteohirmu olemus ja põhjused ; 1.2. Turvalise elukeskkonna kujundamine kuritegevuse ennetamise eesmärgil ; 1.3. Kogukonnaliikmete kaasamine turvalise elukeskkonna kujundamisele ; 1.4. Piirkonnapolitseinike kaasamine turvalise elukeskkonna kujundamisele ; 2. Turvalise elukeskkonna hindamise ja kaasamise uuring ; 2.1. Uurimistöö metoodika, protsess ja valim ; 2.2. Elanike seas läbi viidud uuringu tulemuste analüüs ; 2.3. Piirkonnapolitseinike seas läbi viidud uuringu tulemuste analüüs ; 2.4. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on välja selgitada milline on Eesti elanike ja piirkonnapolitseinike hinnang ja kaasatus turvalise elukeskkonna kujundamisel. Ekspertintervjuude ning veebiküsitluse käigus koguti arvamusi ja hinnanguid, et analüüsida milline on elanike ja piirkonnapolitseinike hinnang ning kaasatus turvalise elukeskkonna kujundamisele ning kogutud andmeid võrreldi omavahel ja kõrvutati teoreetiliste seisukohtadega. Lõputöös toob töö autor esile uuringu tulemused ja teeb järeldusi ning ettepanekuid Politsei- ja Piirivalveametile CPTED põhimõtete tulemuslikumaks kasutamiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectlinnaruumet_EE
dc.subjectennetamineet_EE
dc.subjectturvalisuset_EE
dc.titleEesti elanike ja piirkonnapolitseinike hinnang ning kaasatus turvalise elukeskkonna kujundamisele õigusrikkumiste ennetamise eesmärgilet_EE
dc.title.alternativeOpinions of Estonian residents and regional police officers on creating a safe living environment and their involvement in it to prevent lawbreakinget_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record