Show simple item record

dc.contributor.authorVaher, Mairika
dc.contributor.otherRüü, Marko, juhendaja
dc.contributor.otherPolikarpus, Stella, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-07-05T09:34:56Z
dc.date.available2016-07-05T09:34:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/242
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem ; 1.1. Automaatseid tulekahjusignalisatsioonisüsteeme reguleeriv seadusandlus ; 1.2. Häirekeskusega ühendatud automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide valehäired ; 1.3. Häirekeskusega ühendatud automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide tulekahjuteadete statistika ; 2. Metoodika, menetluste ja ekspertiiside analüüs ning järeldused ja ettepanekud ; 2.1. Uurimismetoodika ; 2.2. Läbi viidud menetluste ja ekspertiiside analüüs ; 2.3. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte ; Summary ; Viidatud allikate loetelu ; Tabelite ja jooniste loetelu ; Lisadet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärk on välja selgitada, kas ATeS valehäirete menetlused on läbi viidud vastavalt TTKT rakendusjuhises kehtestatule. Eesmärgi saavutamiseks viis autor läbi juhtumiuuringu, kasutades selleks nii dokumendianalüüsi, kui statistilist andmeanalüüsi. Lõputööd saab kasutada Päästeameti tuleohutusjärelevalve osakonna toodete ja teenuste kontrolliteenuse töö korraldamisel päästekeskusteset_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.subjecttuleohutuset_EE
dc.subjecttuletõrjejärelevalveet_EE
dc.subjecttulekahjusignalisatsioonet_EE
dc.subjectvalehäiredet_EE
dc.subjectekspertiiset_EE
dc.titleAutomaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide valehäirete menetlemise ja teostatud ekspertiiside analüüset_EE
dc.title.alternativeThe analysis of automatic fire alarm systems false alarm processing and performed expertiseet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record