Now showing items 1-1 of 1

    • Kriminaalmenetlus : Teine trükk 

      Kergandberg, Eerik; Järvet, Tanel; Ploom, Tristan; Jaggo, Olavi (Sisekaitseakadeemia, 2004)
      Õppevahendi piiratud mahu tõttu ei ole selles mõistagi võimalik anda ammendavaid vastuseid kõikidele "Kriminaalmenetluse seadustikuga" seoses tekkida võivatele küsimustele, kuid loodetavasti suudab see täita oma ülesannet ...