Show simple item record

dc.contributor.authorUsai, Keio
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku Instituut
dc.contributor.otherSaar, Indrek, juhendaja
dc.contributor.otherValk, Anne, kaasjuhendaja
dc.date.accessioned2019-05-31T10:55:29Z
dc.date.available2019-05-31T10:55:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2232
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Hoiakud, nende kujunemine ja seos kaitseväeteenistusega ; 1.1. Kaitseväeteenistus ning hoiakud ; 1.2. Hoiaku komponendid, funktsioon ja mõju käitumisele ; 1.3. Kavatsuse kujunemine ning mõju käitumisele ; 1.3.1. Hoiak käitumise suhtes (Attitude towards behaviour) ; 1.3.2. Subjektiivne norm (Subjective norms) ; 1.3.3. Tajutud kontroll käitumise üle (Perceived behavioral control) ; 1.4. Käitumise ennustamine ja kujundamise võimalused ; 1.4.1. Uuringu teoreetiline mudel ; 1.4.2. Küsimustiku teoreetilised alused ; 2. Abiturientide hoiakud ja kavatsused kaitseväeteenistuse suhtes - uuring ; 2.1. Valim ja uurimismetoodika ; 2.1.1. Muutujate mõõtmine ; 2.2. Uuringu tulemused ; 2.2.1. Lühiuuringu tulemused ; 2.2.2. Põhiuuringu tulemused ; 2.3. Uurimistulemuste analüüs, järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti abiturientide hoiakud ja kavatsused kaitseväeteenistuse suhtes, tuvastada hoiakuid ja kavatsusi mõjutavad tegurid ning leida võimalusi positiivsete hoiakute ja kavatsuste kujundamiseks kaitseväeteenistuse suhtes. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisülesannet: • Analüüsida teooriaid hoiakute olemusest ja kujundamisest kaitseväeteenistuse näitel; • Analüüsida Eesti abiturientide hoiakuid ja kavatsusi kaitseväeteenistuse suhtes ja neid mõjutavaid tegureid; • Sünteesida teoreetilist käsitlust ja uuringu tulemusi ning teha ettepanekuid abiturientide hoiakute ja kavatsuste kujundamiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecthoiakudet_EE
dc.subjectajateenistuset_EE
dc.subjectabituriendidet_EE
dc.titleEesti abiturientide hoiakud ja kavatsused kaitseväeteenistuse suhtes ning nende kujunemist mõjutavad teguridet_EE
dc.title.alternativeThe attitudes and intentions of Estonian auxiliaries towards the Defense Forces and the factors that influence their formationet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record